Display # 
Title Author Hits
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลพันธุ์ข้าว กรมการข้าว Written by ptn_rrc 16
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี Written by ptn_rrc 16
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563 Written by ptn_rrc 14
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี​ ร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ​รายจ่ายบูรณาการ​ ประจำปีงบประมาณ ​2564 Written by ptn_rrc 16
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล เพื่อแจกนักเรียนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 Written by ptn_rrc 18
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ Written by ptn_rrc 18
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดแข่งกีฬาสัมพันธ์ประจำปี ครั้งที่ 1/2563 Written by ptn_rrc 19
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดงาน “วันลองกอง”ของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 Written by ptn_rrc 74
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS Written by ptn_rrc 79
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ออกติดตามผลการดำเนินงานจับพิกัด​ วาดแผนผังแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ Written by ptn_rrc 89