ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ออกให้บริการบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

rice big  

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  ออกให้บริการบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 21 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ออกให้บริการบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ประจำปี 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ricebig