ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

 smile 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 

วันที่ 21 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายมานพ มูนะ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ สหกรณ์การเกษตร กรป.กลางมะปรางมัน ปัตตานี จำกัด หมู่ที่ 5 ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เกษตรกรรับบริการ 46 ราย 

smile 4