ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมบรรยาย ให้ความรู้เเก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

bigbig 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมบรรยาย ให้ความรู้เเก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) 

วันที่ 24 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดย นายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร เข้าร่วมบรรยาย ให้ความรู้เเก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำฯ1 บ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ricebig24