ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมบรรยาย ให้ความรู้แก่เกษตรกรระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

big25 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมบรรยาย ให้ความรู้แก่เกษตรกรระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

วันที่ 25 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมบรรยาย ให้ความรู้แก่เกษตรกรระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ณ วัดตอหลัง ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

bigrice25