ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน

big26 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน

วันที่ 26 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมบรรยาย ให้ความรู้แก่เกษตรกรระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำ3 บ้านปูยู ม.3 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

big026