ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2560

big28 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2560 

วันที่ 28 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นายนายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมบรรยาย ให้ความรู้แก่เกษตรกรระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายสงน้ำ3 บ้านปูยู ม.1 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

big028