ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียน และชาวบ้าน เก็บเกี่ยวข้าว กิจกรรมสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่

harvest 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียน และชาวบ้าน เก็บเกี่ยวข้าว กิจกรรมสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่

วันที่ 28 เมษายน 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวกนกนาถ คุณชู นักวิชาการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียน และชาวบ้าน เก็บเกี่ยวข้าว กิจกรรมสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ ณ โรงเรียนแม่ลานวิทยา อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

harvest28