ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

tree 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ บำรุงรักษาต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

tree11