ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมกับเกษตรอำเภอท่าแพ ร่วมจัดฝึกอบรมและมอบปัจจัยการผลิต

rice16 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมกับเกษตรอำเภอท่าแพ ร่วมจัดฝึกอบรมและมอบปัจจัยการผลิต

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายกฤษณะ ศิริรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่แก่เกษตรกร ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในพื้นที่ภาคใต้โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมกับเกษตรอำเภอท่าแพ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดฝึกอบรมและมอบปัจจัยการผลิตปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จำนวน 500 กิโลกรัม สูตร 46-0-0 จำนวน 500 กิโลกรัม สารกำจัดวัชพืช ขนาด 4 ลิตร จำนวน 34 แกลลอน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

rice