ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมจัดฐานเรียนรู้ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)

day16 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมจัดฐานเรียนรู้ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมจัดฐานเรียนรู้ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

day