ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560

field18 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร (ข้าว) อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

field180