ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560

field23m

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และนายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร (ข้าว) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

field23mm