ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560

field24m 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนายการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และนายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร (ข้าว) อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

field24