ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาภาคใต้ ปี ๒๕๖๐

ricedayptl 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาภาคใต้ ปี ๒๕๖๐

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ ปี 2560 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริการกลาง กรมการข้าว นายไชยวัฒน์ วัฒนชัย ที่ปรึกษากรมการข้าว และนายวิชาญ เที่ยงธรรม ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการสาธิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีเกษตรกรและชาวนาจังหวัดพัทลุง และ จังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 1,000 คน

riceptl5