ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่สำรวจแปลงกล้าเกษตรกรที่เป็นโรคไหม้ (Rice Blast Disease) ที่เกิดจากเชื้อรา Pyricularia oryzae.

riceblast

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่สำรวจแปลงกล้าเกษตรกรที่เป็นโรคไหม้ (Rice Blast Disease) ที่เกิดจากเชื้อรา Pyricularia oryzae.

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดย นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เเละ เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ลงพื้นที่สำรวจแปลงกล้าเกษตรกรที่เป็นโรคไหม้ (Rice Blast Disease) ที่เกิดจากเชื้อรา Pyricularia oryzae. ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ในพื้นที่ ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

blastrice6