ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมมอบสิ่งของเป็นรางวัลในร้านนาวากาชาด ประจำปี ๒๕๖๐

kachat 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมมอบสิ่งของเป็นรางวัลในร้านนาวากาชาด ประจำปี ๒๕๖๐

9 มิถุนายน 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และนางเกศินี พึ่งเพียร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมมอบสิ่งของเป็นรางวัลในร้านนาวากาชาด ประจำปี 2560 โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

kachat9