ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2560

kan2021 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2560

วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ของศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2560 และร่วมจัดนิทรรศการและการแปรรูปข้าวซีบูกันตัง 5 และข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่49 โดยมี นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

kan20