ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี หว่านปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดินในแปลงนา

pro27 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี หว่านปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดินในแปลงนากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมกันหว่านปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดินในแปลงนาผลิตเมล็ดพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

pro027