ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินและพิกัดแปลงโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มพื้นที่การผลิตข้าวภาคใต้

soil29 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินและพิกัดแปลงโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มพื้นที่การผลิตข้าวภาคใต้

วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนางสาวนลินพร ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินและพิกัดแปลงโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มพื้นที่การผลิตข้าวภาคใต้ ณ ตำบลท่าข้าม ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

soil2829