ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี หว่านปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดินในแปลงตกกล้าและแปลงทดลองงานวิชาการ

pro30 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี หว่านปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดินในแปลงตกกล้าและแปลงทดลองงานวิชาการ

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายกฤษณะ  ศิริรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  นางสาวนลินพร  ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ร่วมกันหว่านปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดินในแปลงตกกล้าและแปลงทดลองงานวิชาการ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

pro