ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมออกหน่วยบริการโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2560

ptnjuly 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมออกหน่วยบริการโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 19 ก.ค.2560 นางสาวจุฑามาศ เกียรติอุปถัมภ์ พนักงานประจำสำนักงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมออกหน่วยบริการโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวนผู้มาใช้บริการ 145 ราย

ptnjuly19