ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบริการโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่"

nikk26 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบริการโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่" 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายมานพ มูนะ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบริการโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ " ณ โรงเรียนแม่ลานวิทยา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จำนวนผู้เข้าร่วมรับบริการ 78 คน

nik26