ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้ทดสอบการฉีดเชื้อจุลินทรีย์ที่มีผลต่อการตายของแมลงศัตรูข้าวในซ้ำที่ 3

che99 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้ทดสอบการฉีดเชื้อจุลินทรีย์ที่มีผลต่อการตายของแมลงศัตรูข้าวในซ้ำที่ 3

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนางสาวนลินพร ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ได้ทดสอบการฉีดเชื้อจุลินทรีย์ที่มีผลต่อการตายของแมลงศัตรูข้าวในซ้ำที่ 3  และเก็บผลการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

chet