ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่"

ptnr28 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่"

วันที่ 28 ก.ค.2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดย นายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนบ้านกือยา ตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวนผู้รับบริการ 94 คน

ptnr