ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมผู้จัดการฟาร์มฯ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

fram2 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมผู้จัดการฟาร์มฯ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายกฤษณะ ศิริรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ จัดประชุมผู้จัดการฟาร์มฯ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถึงผลการดำเนินงานฤดูนาปี 2559/2560 และผลความก้าวหน้าฤดูนาปรัง 2560 ทั้งนี้ได้มอบปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

framm