ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น (โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560)

rice77

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น (โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560)

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น (โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560) ณ บ้านโคกอ้น หมู่ 7 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ และบ้านปลักปรือ หมู่ 1 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี จำนวนเกษตรกรทั้งหมด 100 ราย

rice777