จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น (โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560)

aob100 

จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น (โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560)

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น (โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560) ณ บ้านกูดูสูเหร่า หมู่ที่ 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยมีกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกข้าวบ้านกูดูสูเหร่า และกลุ่มส่งเสริมอาชีพทำนาตำบลบาเระใต้จำนวนเกษตรกรทั้งหมด 108 ราย

aob101