ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงาน "สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ"

tree1112 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงาน "สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ"

วันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมเป็นวิทยากรด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงาน "สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร

tree1113