ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

mom12

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นางเกศินี พึ่งเพียร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมีพระชนม์มายุ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

mom