ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (หอมกระดังงา 59)

rice5901

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (หอมกระดังงา 59)

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (หอมกระดังงา 59) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน 341 คน

rice