ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณค่าพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง

kum 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณค่าพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายบุญนะ หนูคง นักวิชาการเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณค่าพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ณ แปลงนาเกษตรกร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

kum23