ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีให้แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

riceb

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีให้แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีให้แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ในพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี