ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

kopot

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดย นายกฤษณะ ศิริรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ เข้าร่วมประชุมโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี