ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมติดตามทำแบบฟอร์มระบบควบคุมภายในเเบบกลุ่ม ICS เพื่อขอรับรองมาตรฐาน GAP โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ปี 2561

maket

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมติดตามทำแบบฟอร์มระบบควบคุมภายในเเบบกลุ่ม ICS เพื่อขอรับรองมาตรฐาน GAP โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ปี 2561 

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้ น.ส.จุฑามาศ เกียรติอุปถัมภ์ พนักงานประจำสำนักงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมติดตามทำแบบฟอร์มระบบควบคุมภายในเเบบกลุ่ม ICS เพื่อขอรับรองมาตรฐาน GAP โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ปี 2561 ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ม.2 ต.เกาะสะท้อน และ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มีเกษตรกรเข้าร่วม 38 ราย และ 25 ราย

nichmaket