ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งตรวจเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

ricein 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งตรวจเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามโครงการส่งตรวจเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ricein11