อธิบดีกรมการข้าว เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานแก่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

dic12 

อธิบดีกรมการข้าว เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานแก่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานแก่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยมี นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

dic