ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการ "โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่"

nicdecem 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการ "โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่"

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมออกหน่วยบริการ "โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านฮูแตทูวอ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

nicdecem60