ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วม โครงการหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่"

cinicrice 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วม โครงการหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" 

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วม โครงการหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" ณ วัดปลักปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

cinicde60