ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

smilede

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

smile12