ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรอบรมผู้นำเกษตรกร

leader12 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรอบรมผู้นำเกษตรกร

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมผู้นำเกษตรกร ร่วมกับเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว อ.เมือง จ.ปัตตานี เกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด 30 ราย

leader12