ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบกระสอบพลาสติกสานให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

bagjan 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบกระสอบพลาสติกสานให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 9 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี มอบกระสอบพลาสติกสานให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ณ พื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

bag99