ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบกระสอบสานพลาสติกและลงตรวจพื้นที่แปลงนาของเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่)

bag10 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบกระสอบสานพลาสติกและลงตรวจพื้นที่แปลงนาของเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

วันที่ 10 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีมอบกระสอบสานพลาสติกและลงตรวจพื้นที่แปลงนาของเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ณ พื้นที่อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

bag10jan