ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ถ่ายทอดความรู้เรื่องกระบวนการทำนา กระบวนการคัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพาศึกษาดูงานในแปลงวิจัยฯ ของกลุ่มวิชาการ

projan001 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ถ่ายทอดความรู้เรื่องกระบวนการทำนา กระบวนการคัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพาศึกษาดูงานในแปลงวิจัยฯ ของกลุ่มวิชาการ

วันที่ 22 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายกฤษณะ ศิริรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องกระบวนการทำนา กระบวนการคัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพาศึกษาดูงานในแปลงวิจัยฯ ของกลุ่มวิชาการ แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวน 70 คน

projan01