ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่"

patta24 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่"

วันที่ 24 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนางมาเรียม มูนะ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ออกหน่วยบริการโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่" ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน มีเกษตรกรมาใช้บริการจำนวน 88 ราย

patt24