ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561

big2224 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561

วันที่ 22 - 24 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561 ณ โรงแรมไมด้า อำเภอหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

big24