ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)

anu24 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)

วันที่ 24 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดย นายอนุวัฒน์ มณีภาค พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ จัดศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรีเข้าร่วม จำนวน 20 คน

nuwat24