ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)

larn25 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)

วันที่ 25 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ จัดศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นักเรียนโรงเรียนวัดพระพุทธ เข้าร่วม จำนวน 20 คน

larnjan