ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดกิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561

rang30 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดกิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561

วันที่ 30 มกราคม 2561 นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเกษตรกร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 เกษตรกรเข้าร่วม 1,025 ราย โดยมีนายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงาน

rang30jan