ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี สำรวจแปลงสาธิต

satidjan 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี สำรวจแปลงสาธิต

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ไปสำรวจแปลงสาธิต ณ อำเภอมายอ ได้แก่ ตำบลกระหวะ ตำบลลางา ตำบลสะกำ ตำบลถนน ตำบลลุโบะยิไร หมู่ 3 ตำบลลุโบะยิไร หมู่ 7 และตำบลปะโด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมา เกษตรได้แก้ปัญหาด้วยการทำนาอีกรอบหลังน้ำลด

satidjan61